دعوت به همکاری

این دفتر نمایندگی جهت تکمیل کادر خود در سال 94 مطابق با لیست زیردرصدد جذب نیرو می باشد.لذا متقضیان می توانند در ساعت 9 الی 13 و 16 الی 20 تا مورخه 20 اردیبهشت ماه با شماره 32235357 تماس و جهت تکمیل فرم مربوطه مراجعه نمایند. جذب نیرو از طریق مصاحبه می باشد.

 

ردیف عنوان شغل جنسیت تعداد شرایط
1 تحویلدار آقا بک نفر محل کار :ارومیه 
دو شیفت کاری
2 بازاریاب فروشگاهها و داروخانه ها خانم دو نفر محل کار :ارومیه 
3 دفتر ارتباط با مشتری خانم بک نفر محل کار : فروشگاه مرکزی ارومیه 
دو شیفت کاری
4 فروشنده خانم بک نفر محل کار : فروشگاه مرکزی ارومیه 
دو شیفت کاری
5 بازاریاب سالنهای آرایشی زنانه خانم بک نفر محل کار :ارومیه 
دو شیفت کاری
6 مسئول فنی خانم بک نفر محل کار :ارومیه 
دو شیفت کاری

 

برگشت به اخبار