برگزاری جشنواره دنیایی جدید از رنگ موهای ایگورا

 

برگزاری جشنواره دنیایی جدید از رنگ موهای ایگورا رویال 2015در تاریخ  2 الی 4 اسفندماه در ارومیه

 

این جشنواره در راستای اجرای برنامه های حمایتی از سالنهای آرایشی منتخب و نمایش جدیدترین رنگ موهای ایگورارویال در یکی از سالنهای آرایشی ارومیه برگزار گردید

 

 

برگشت به اخبار