سالن زیبایی سیلور

سالن زیبایی سیلور

آدرس :  خیابان مولوی- خیابان امین - نرسیده  به قنادی سالم - جنب فروشگاه فیلیپس

تلفن: 33384064- 044