چند نکته در استفاده از خط لب

چند نکته در استفاده از خط لب

همیشه قبل از استفاده از خط لب نوک مدادتان را تیز کتید وسپس با نوک انگشت آرام روی آن بزنیدتا نرم و گرم شود.هرگز از رژ و خط لب با رنگ های متضاد استفاده نکنید.هنگام زدن رژ ابتدا لب های تان را با خط لب رنگ کنید و به این ترتیب لایه دوم رژی که میزنید دوام بیشتری خواهد داشت .می توان مداد لب را قبل از رژ لب یا بعد از آن کشید.هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد.مداد لب در لب بالا بهتر است کمرنگ تر از لب پایین کشیده شود.