مجردها هم لک حاملگی می گیرند

 

مجرد ها هم لک حاملگی می گیرند

ملاسما یا لک حاملگی یکی از شایع ترین علل ایجاد لک است که به صورت آهسته و قرینه به وجود می آید.چون این لک ها بیشتر در زنان حامله ظاهر می شود یا عود می کند به لک های حاملگی شهرت دارند.اما ممکن است در خانم های مجرد و حتی به ندرت در مردان نیز دیده شود.این لک ها بیشتر در گونه ها –پیشانی و چانه ایجاد می شوند.تیرگی یا لک پوست معمولا پس از زایمان ناپدید می شود اما ممکن است برای ماه ها یا سال ها باقی بماند .این نوع لک همچنین ممکن است بدون علت مشخص یا به صورت فامیلیال به خصوص در افرادی که در تماس با نور آفتاب خفیف تیره می شوند-دیده شود.بعضی خانم ها متوجه می شوند که درست قبل از قاعدگی لکها واضح تر می شوند.این لکها همچنین به طور شایع در خانم هایی که قرص ضد بارداری استفاده می کنند نیز دیده می شود که با تماس با نور آشکارتر می شوند .زمان زیادی طول می کشد تا پس از قطع قرص ضد حاملگی این لک برطرف شود یا ممکن است هرگز به طور کامل برطرف نشود.