مرکز تخصصی آرایشی و زیبایی رومینا

مرکز تخصصی آرایشی زیبایی رومینا

 

با مدارک بین المللی از ترکیه استانبول 

جدید ترین متد روز دنیا

 

آدرس : بلوار مولوی - روبروی مسجد الرسول - جنب فرش یاسر- طبقه پایین سینا کاشی

 

تلفن: 3363917- 044