خاتون

سالن آرایش

خاتون

خدمات قابل ارائه

آموزشگاه

آدرس

ماکو – خیابان امام –روبروی شهرداری  

شماره تلفن

3223776

ساعت کار

صبح ها 8 الی 12 – عصرها 14 الی 19