هر عطر 3 رایحه دارد

 

رایحه اول :مربوط است به تاثیر آنی عطر

رایحه دوم : بین یک یا دو ساعت می ماند

رایحه سوم : بسته به کیفیت عطر ساعتها روی تن می ماند

در رایحه اول از مرکبات ،میوه ها یا بوهای دریایی استفاده می کنند و در رایحه دوم برای آنکه ماندگاری بالاتر باشد از بوهای چوب و ادویه استفاده می کنند.