خود آموز عطر

از نظر علمی تا حدی می توان در انتخاب عطر با توجه به پوست افراد مشاوره داد. اشخاضی که خیلی  سفید یا بلوند هستند باید از عطرهای خنک استفاده کنند و به اصطلاح عطرهای خنک به آنها می آید و ماندگاری عطر روی پوست انها بیشتر است و عطرهای چوبی و ادویه ای خیلی خودشان را نشان نمی دهند . برعکس اگر پوست شما تیره است بهتر است از عطرهای تند و ادویه ای استفاده کنید.