تفاوت عطرها
تفاوت عطر «Perfume» ، ادپروفیوم « Eau de Perfume» ، ادوتوالت «Eau de Toilette» و ادوکلن «Eau de Cologne» در چیست ؟
 

فرق این محصولات تنها در میزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است. بدیهی است هرقدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد، ماندگاری آنها بیشتر خواهد بود.

غلیظ ترین عصاره عطر «Perfume» نام دارد و با غلظتی بین 15 تا 40 درصد خالص ترین و ماندگار ترین بوهاست و درعین حال گران ترین نوع است و بعد از آن به ترتیب :

ادپروفیوم « Eau de Perfume» باغلظتی در حدود 7 تا 15 درصد رایج ترین نوع عطر است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر «Perfume» هم نیست .

ادوتوالت «Eau de Toilette» در حدود 1 تا 6 درصد غلظت داشته و بوی ملایمی دارد که ماندگاری زیادی هم ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود و آخر از همه ادوکلن «Eau de Cologne» است که در واقع همان ادوتوالت «Eau de Toilette» است بویی ملایم دارد و ماندگاری این نیز همان است .بطور کلی محصولات پس از اصلاح آقایان After Shave نسبت به کرم ها و لوسیون ها دارای کمترین مقدار عصاره روغنی هستند و به همین دلیل ، دوام بوی آنها از بقیه کم تر است.