اکسیدان ایگورا رویال

 

فرمول پیشرفته لوسیون تثبیت کننده رنگ، شامل مواد محافظتی شناخته شده کاتیونی STAC می باشد که معمولاً در نرم کننده های بناکور به کار می رود. لوسیون تثبیت کننده کاتیونی را با رنگ مو به هم آمیزید تا مواد رنگ کننده و مراقبت کننده مخصوص فعال گشته و رنگ مویی بی مانند حاصل گردد. 

آزمایشات اثبات میکند که این فرمول جدید دو برابر سریعتر ترکیب گشته و ترکیبی به حالت کرم حاصل میگردد که به سرعت قابل استفاده بوده و به راحتی شسته میشود. 

این تلفیق منحصر به فرد در رنگ و ترمیم کنندگی، مو را تغذیه کرده و موجب درخشندگی خارق العاده با نرمی چون ابریشم میشود. لوسیون تثبت کننده با غلظتهای 3، 6، 9 و 12 درصد موجود میباشد.

 

 

روش مصرف:

 

رنگ کردن تیره تر یا رنگ كردن ملایم تر(رنساژ یا رنگهای پاستل مانند ردیف 2/ 1 9: )اکسیدان % 3

 

رنگ کردن مو با رنگ هم پایه یا پوشانندگی: اکسیدان % 6

 

رنگ کردن روشن تر: همه رنگ ها 1 درجه % 6 ، 1 تا 2درجه % 9

 

سری – 10 : 2 تا 3 درجه % 9 ، 3 تا 4 درجه % 12

 

سری – 12 : 3 تا 4 درجه % 9 ، 4 تا 5 درجه % 12

 

سري - 00 : فقط اكسيدان % 9