واكس نگهدارنده آرايش فوق العاده قوي مو
اين محصول با قدرت نگهدارندگى فوق العاده قوى براى حالت دادن به موهاى كوتاه و متوسط مناسب مى باشد.ذرات بسيار ريز صمغ موجود در ساختار اين محصول به صورت الياف ريز آرايش گيسوان را تثبيت كرده به آن جلوه اى حجيم و شفافيتى طبيعى مى بخشد.

روش استفاده: مقدار مناسبى از واكس را روى موهاى مرطوب و يا خشك پخش كرده و به دلخواه آرايش كنيد.