واكس اسپرى پمپى براق
اين محصول با ساختارى بسيار ملايم براى حالت بخشيدن به موها تهيه گرديده است و ضمن جداسازى موها جلو هاى براق و درخشان به آنهامى دهد بدون اينكه موها چرب به نظر برسند.

روش استفاده: مقدار مناسبى از واكس را روى موهاى نمدار اسپرى كرده بطور طبيعى و يا با سشوار موها را حالت داده و خشك كنيد. در صورت استفاده به روى موهاى خشك محصول را به تمام يا قسمتى از مو اسپرى كرده با نوك انگشتان حالت دهيد.